buletinele forumului

newslettere de informare sistematică a universului profesional vizat asupra chestiunilor de interes – relevantul, curatoriat manual


Buletinul Agenda Strategică semnalează tendințe majore, direcții strategice, agende și idei de dezvoltare, indicate de vârfuri de expertiză din țară și din lume


Buletinul Strategie de Țară semnalează discuțiile pe temă, strategii de dezvoltare și dinamici majore din câmpurile de interes, din țară și din lume20242023 – demo