buletinele agendei strategice

newslettere de informare sistematică a universului profesional vizat asupra chestiunilor de interes


  • semnalează mega-tendințe, direcții strategice, agende și idei de dezvoltare, de interes și pentru România, indicate de vârfuri de expertiză din țară și din lume – relevantul, curatoriat manual
    • trimit la fluxurile documentare de pe site, actualizate continuu – o arhivare a ceea ce se petrece și ce pare că urmează

  • 10-15 ediții / an: 3 ediții principale, la 100 de zile + 4 ediții intermediare, la 50 de zile + o serie de ediții tematice
    • aduc semnalele la intervaluri care permit decantări: 50 de zile pentru agende, 100 de zile pentru mega-tendințe și strategii

  • sunt trimise universului profesional vizat de Forumul Strategic – o primă țintă: 10.000 de professionals din mediile de
expertiză
facultăți
think tanks
consultanțe
business
companii
organizații de breaslă
patronate / sindicate
guvernare
administrația centrală
administrația locală
activism civic

2023