:>> agenda strategică

mega-tendințe > obiective de dezvoltare, pe termen scurt/ mediu


>Agenda Strategică 2020>2030 – seturi de obiective de dezvoltare


concept

 • angrenarea unui număr considerabil de experți relevanți din mediile de expertiză, business și administrație
 • într-un proces sistematic de decantare a unor seturi de obiective de dezvoltare, accelerată și sustenabilă, pentru termenul scurt/ mediu,
 • mai ales ca racordare benefică la mega-tendințe de interes prioritar –
  • de menținut pe agenda decidenților și a publicului / și de actualizat

câmpuri de interes

 • dezvoltare socială & bună guvernare / dezvoltare economică & industrii strategice / inovație & creativitate
  • capital uman / capital natural / capital tehnologic
  • dezvoltare sustenabilă / tranziția verde / a patra revoluție industrială
 • relația regională / europeană / trans-atlantică / euro-asiatică

proces

co-autorat: discuții structurate cu co-autorii vizați – și cu organizații relevante pentru tematicile de interes


publicații

AgendaStrategica.Roflux editorial și documentar, urmărind:

 • problematici și dinamici interne de interes pentru o agendă strategică
 • mega-tendințe / teme majore din câmpurile de interes
 • analize internaționale – pentru situarea localului în context larg
 • voci relevante din țară și din lume – cu care să avem un dialog
 • agende ale unor țări de interes
 • dinamici din indexurile dezvoltării

Anuarul AgendaStrategicăbazat pe procesul generator anual

 • unde suntem – starea națiunii / regiunii / uniunii
 • ce urmează – direcții strategice și mega-tendințe
 • ce e de făcut – obiective de dezvoltare pe termen scurt/ mediu

întâlniri de lucru/ diseminare, în cercuri profesionale de interes

 • FRIS Agenda Lab : Expert Views – întâlniri de lucru la agende
 • FRIS Mega-Trends: Hi-Level Views – întâlniri “la nivel înalt”
  • FRIS Mixer – întâlniri ale comunității profesionale vizate
  • Forumul Strategic – întâlnire anuală dedicată Agendelor