buletinele agendei strategice

newsletter de informare sistematică a universului profesional vizat asupra chestiunilor de interes


  • semnalează mega-tendințe, direcții strategice, agende și idei de dezvoltare de interes și pentru România / regiune / Europa, indicate de vârfuri de expertiză din țară și din lume – relevantul, curatoriat manual
    • trimit la fluxurile documentare de pe site, actualizate continuu – o arhivare a ceea ce se petrece și ce pare că urmează

2023 – demo