Universitatea, Ro – doc

Facultatea online: intră toată lumea, scapă cine nu mai poate – pressone, 7.02.222020


Critici dure și de la Universitatea București după ce Parlamentul a votat interzicerea în școli a referirilor la identitatea de gen: Un exemplu flagrant de interferență în educația și în exprimarea liberă – 17.06.20

  • Amendamentul de modificare a Legii Educației Naționale, aprobat ieri în Parlamentul României, contravine unor drepturi fundamentale garantate de Constituția României și de convențiile internaționale la care România este parte: libertatea de gândire și de conștiință, libertatea opiniilor și autonomia universitară. Textul de lege nu are fundamentare științifică și reprezintă un exemplu flagrant de interferență în educația și în exprimarea libere.
  • Noi, Universitatea din București, suntem o universitate comprehensivă, cu o comunitate bogată prin diversitatea membrilor săi. Principiile autonomiei universitare și al libertății academice, al respectării libertății de gândire și de conștiință, independenței față de ideologii, religii și doctrine politice, asumate prin Carta Universității, fundamentează cultura instituției noastre și nu vom abdica de la ele. Avem, totodată, misiunea de a le promova și în afara zidurilor universității.

SNSPA: Activitatea mediului universitar a fost bruiată de ingerinţe politice, încă o dată – 17.06.20

  • SNSPA încurajează abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea şi asigură libertatea cercetării în ceea ce priveşte stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, conform legii. Nimeni nu are dreptul să manipuleze, îndoctrineze şi să educe dogmatic în interiorul spaţiului universitar (laic) şi, prin aceasta, să încalce dreptul studenţilor, cadrelor didactice sau cercetătorilor la obiectivitate în cunoaştere şi la formare ştiinţifică adecvată domeniului de studii

UBB se pronunţă împotriva intruziunii politice sau ideologice în mediul academic – 17.06.20

  • Dincolo de varietatea opţiunilor ideologice, din punctul nostru de vedere problema majoră în acest caz este că, prin formulările vagi ale legii, pe lângă punerea sub semnul întrebării a unor programe/ cursuri/ cercetări/ specializări universitare deja existente, o teorie academică poate deveni interzisă prin lege! Dar o teorie academică se testează academic şi supravieţuieşte sau dispare în urma acestor teste derulate în condiţii etice, nu altfel! Suntem încrezători că, în ceea ce priveşte varianta actuală a textului de lege, vorbim despre o scăpare care va fi corectată.

Leave a Reply