Energie, Ro: Strategia Energetică – doc

strategia energetică 2020-2030: țintele, obiectivele, fondurileHavrileţ: O mare parte dintre soluţiile prezentate în Strategia Energetică Naţională trebuie reconsiderate – Agerpres, 14.04


2021Guvernul vrea să aprobe Strategia Energetică prin OUG, pentru a împiedica infringementuri şi blocarea fondurilor UE – 19.11.20

  • Guvernul vrea să aprobe prin ordonanţă de urgenţă Strategia Energetică a României, pentru a împiedica declanşarea unor proceduri de infringement din partea Comisiei Europene şi blocarea fondurilor europene din ianuarie 2021, potrivit unui proiect postat pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
  • Alte consecinţe ar fi blocarea accesării fondurilor europene pentru investiţii în sectorul energetic, începând cu 1 ianuarie 2021; corelarea proiectelor de investiţii ale operatorilor economici din sectorul energetic, pentru următoarea perioadă cu obiectivele stabilite prin Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050; încadrarea şi demararea procedurii de evaluare de mediu pentru Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice, în vederea obţinerii avizului de mediu şi ulterior a aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului, nu poate fi derulată decât după adoptarea Strategiei Energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050.

După patru ani de discuții, Guvernul vrea să adopte de urgență Strategia energetică – Hotnews, 19.11.20

Strategia are opt obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2020-2030 și orizontul de timp al anului 2050.

Potrivit Strategiei, investițiile necesare în perioada 2021-2030 sunt evaluate la aproximativ 22,6 miliarde de euro.

Obiectivele strategiei sprijină realizarea țintelor naționale asumate la nivelul anului 2030:

  • 43,9% reducere a emisiilor aferente sectoarelor ETS față de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente sectoarelor non-ETS față de nivelul anului 2005;
  • 30,7 % pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
  • 40,4% reducere a consumului final de energie față de proiecția PRIMES 2007.

Cele 8 obiective strategice

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
2. Energie curată și eficiență energetică;
3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;
4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;
7. România, furnizor regional de securitate energetică;
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Pe scurt, viitorul energiei în România se bazează pe producerea de energie electrică bazată pe tehnologii cu emisii reduse de carbon, trecerea de la combustibilii fosili solizi la gaze naturale, producerea de energie din surse regenerabile de energie și punerea în valoare a resursei nucleare reprezintă investiții prioritare pentru sectorul energetic românesc, împreună cu investițiile în digitalizarea rețelelor, în stocare, utilizarea hidrogenului și în măsurile de eficiență energetică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *