Ro: Dezvoltare Rurală – doc

România ar putea să se promoveze ca destinaţie rurală, dar în lipsa unei strategii naţionale formele de turism rurale sustenabile apar doar prin implicarea comunităţii locale – 5.09.20

  • Turismul românesc are un po­tenţial semnificativ de a se dezvolta, ţara noastră fiind ajutată atât de cadrul natural pe care îl poate oferi, cât şi de  satul tradiţional românesc. România ar putea să se promoveze ca destinaţie rurală pentru turiştii străini. Totuşi, în lipsa unei strategii naţionale pentru promovarea României turistice, formele de turism rurale sustenabile pot apărea doar cu ajutorul implicării întregii comunităţi dintr-o anumită zonă, este de părere Lucian Roşu, asistent universitar doctor în cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
  • El este de părere că turismul românesc a pierdut foarte mult din elementele de autenticitate după anii 2000, iar mare parte din satul tradiţional românesc a suferit schimbări semnificative odată cu construirea de noi struc­turi de cazare. „Evident, avem nevoie de un brand de ţară care să se axeze pe comunicarea valorii culturale şi turistice a României către propriii cetă­ţeni. Avem o mare pro­blemă cu «din păcate, la noi…». Şi aici cred că trebuie investit, în conştien­tizarea româ­nilor privind impor­tanţa şi bene­ficiile ce le au turis­mul. Cred că prima oară trebuie să ajungem să ne cunoaştem noi ţara, iar fiecare român să devină un promotor şi un ambasador al acestor locuri“, precizează Lucian Roşu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *