FOND România și parteneriatele pentru dezvoltarea durabilă

FOND România promovează Parteneriatul Multi-Actor pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă


parteneriat / articol FOND-FPRo


Parteneriate pentru dezvoltarea durabilă

FOND România promovează Parteneriatul Multi-Actor pentru implementarea Agendei 2030

De Ștefan Cibian

Anul 2019 ne-a oferit semne concrete ale transformării domeniului dezvoltării internaționale, la nivel global, european și în România.

Câteva aspecte centrale contribuie la modelarea domeniului dezvoltării internaționale: asumpțiile și principiile care stau la baza dezvoltării, corelate cu tipul de actori și de finanțare care au un rol în a produce dezvoltare. Toate aceste aspecte sunt în plin proces de transformare și vor genera un domeniu diferit de cel pe care îl cunoaștem astăzi.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015 definesc ambiții globale importante și, în același timp, un proces al dezvoltării complex, bazat pe relații inter-sectoriale, în care finanțarea privată și mediul privat au un rol central. Prin urmare, mediul privat, care până recent avea un rol mai degrabă tăcut în domeniul dezvoltării, este în proces de a deveni unul dintre actorii cei mai importanți.

Această schimbare este, din nefericire, înțeleasă ca o alternativă la un proces al dezvoltării bazat pe contribuția actorilor din societatea civilă, coroborându-se cu un context în care spațiul și libertățile societății civile se restrâng.

O altă tendință importantă este abandonarea dezvoltării ca proces bazat pe un cadru normativ al drepturilor omului și o asistență externă menită să susțină libertățile fundamentale agreate la nivel global. Reacția țărilor donatoare din Europa, America de Nord și Australia la influxul de migranți, inclusiv soluțiile inspirate din perspective autoritare și de extremă dreapta, precum și implicațiile la nivel de finanțare pentru securitate și gestiunea migrației, ne arată cum se conturează o nouă viziune a dezvoltării bazată pe securitizarea relațiilor internaționale și o instrumentalizare a ajutorului pentru dezvoltare pentru a susține inițiative ale statelor donatoare, fie din domeniul business, fie din cel al apărării.

Organizațiile din societatea civilă, în special organizațiile care au contribuit până acum la atingerea unor obiective din domeniul dezvoltării, nu reușesc să contureze o abordare adecvată și eficientă în această perioadă esențială pentru domeniu și pentru întreaga lume.

Este important ca inițiative precum Federația Organizațiilor  Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) și Confederația Europeană pentru Ajutor Umanitar și Dezvoltare (CONCORD) să urmărească aceste tendințe și să se reinventeze, pentru a putea rămâne relevante în noul context și pentru a avea un impact asupra modului în care aceste tendințe transformă domeniul și practica dezvoltării internaționale. 

Ștefan Cibian este Președinte al Federației  Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND România și membru în Consiliul Director al Asociației ARCADIA


O premieră europeană

FOND a promovat dezvoltarea durabilă în perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

În contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, din prima jumătate a anului 2019, FOND a implementat proiectul “Towards an open, fair, sustainable Europe in the World – EU Presidency Project 2019-2021”. Această inițiativă a reprezentat o premieră la nivel european, fiind pentru prima dată când platforme naționale de ONG-uri active în domeniul cooperării pentru dezvoltare se coordonează, după modelul statelor membre care compun trio-ul Președințiilor rotative la Consiliul UE.

FOND, Finnish Development NGOs (Fingo) din Finlanda și Croatian Platform for International Citizen Solidarity (CROSOL) din Croația, cu sprijinul European confederation of Relief and Development NGOs (CONCORD), au implementat acest proiect de pionierat, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și sprijin pentru politici europene incluzive, echitabile și durabile, care să permită realizarea Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă, eficientizarea acțiunii externe a UE privind cooperarea pentru dezvoltare, precum și promovarea drepturilor omului și a spațiului societății civile.

Pe durata Președinției României la Consiliul UE, FOND și-a stabilit în cadrul proiectului trei obiective principale: mobilizarea societății civile, creșterea gradului de conștientizare cu privire la Agenda 2030, comunicarea și coordonarea cu Președinția României la Consiliul UE, cu precădere în ceea ce privește parteneriatul multi-actor și implicarea tinerilor în realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Principalele activități ale proiectului au fost: organizarea unui seminar în Bruxelles cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană; organziarea Forumului Societății Civile, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; organizarea celei de-a 11-a ediții a Școlii Române de Dezvoltare (26 –28 iunie 2019, București), precum și a unui eveniment final de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului. La aceste evenimente au participat atât reprezentanți ai societății civile, cât și reprezentanți ai instituțiilor publice, media și sectorul privat. 

Peste 800.000 de persoane din  25 de județe au fost informate cu privire la ODD, acest lucru fiind realizat în cadrul proiectului de șase ONG-uri membre FOND România: Pro-Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul pentru Resurse Civice, Fundația ”Noi Orizonturi”, Fundația Progress, Organizația Națională “Cercetașii României”, Asociația de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21 – care au beneficiat de granturi pentru implementarea unor campanii de informare și conștientizare.


FOND România este o federație care numără în prezent 34 de membri, organizații neguvernamentale active în domeniul cooperării pentru dezvoltare și al ajutorului umanitar. Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi a ajutorului umanitar, de a creşte capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internaţională și dezvoltare durabilă, precum și capacitatea de a promova, prin acțiuni de advocacy eficiente, îmbunătățirea și dezvoltarea politicilor publice din domeniu.

Încă de la înfiinţarea sa, din 2007, printr-un efort consecvent susținut de organizațiile sale membre, FOND România s-a implicat activ în procesul consultărilor publice privind elaborarea cadrului legislativ național al politicii de cooperare pentru dezvoltare, ulterior privind implementarea Agendei 2030 și Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. FOND a avut un rol activ în procesul de revizuire a cadrului legal privind finanţarea pentru dezvoltare, susținând înființarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid în 2016.

FOND organizează anual două evenimente devenite de referință pentru publicul de specialitate și nu numai:

 • Forumul ONG din Regiunea Mării Negre, care s-a consolidat în timp ca bună practică în facilitarea dialogului și a proiectelor și inițiativelor regionale în vederea promovării unei  societăți civile active, inter-conectate și reziliente la Marea Neagră. Cea de-a 12-a ediție a Forumului ONG de la Marea Neagră, cu titlul “Consolidating the Black Sea NGO Community for Sustainable Development”, a avut loc în 23-25 octombrie 2019, la Istanbul, și s-a concentrat pe rolul societății civile în construirea de comunități reziliente și sustenabile.
 • Școala Română de Dezvoltare, al cărei obiectiv constă în crearea unui spaţiu național de dezbateri despre provocările politicii europene și naționale de cooperare pentru dezvoltare şi crearea de noi parteneriate cu actori relevanţi.

Impactul acestor evenimente au contribuit la poziționarea FOND drept un actor de referință în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională, la nivel național, regional și european. În ceea ce privește implicarea în rețele europene și internaționale de advocacy și monitorizare a politicilor de cooperare pentru dezvoltare, FOND se distinge printr-o implicare activă în Confederația europeană CONCORD, Forumul Internațional al Platformelor Naționale de ONG – FORUS, Alianța Globală CIVICUS și Parteneriatul Societății Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării – CPDE.


Un efort comun

Parteneriatele, cheia implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

Implementarea Agendei 2030 are nevoie de un parteneriat puternic și care să implice în mod egal diverse părți interesate, de la instituții și autorități publice, la societatea civilă, sectorul privat și mediul academic. Un parteneriat multi-actor, la orice nivel s-ar poziționa – național, european, internațional –, prin diversitatea expertizelor pe care le implică, prin crearea unui cadru care să faciliteze analiza, reflecția, dezbaterile și schimbul de bune practici și experiențe, poate contribui la identificarea celor mai bune soluții privind actualele provocări legate implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Care ar putea fi configurația unui astfel de parteneriat multi-actor în România? Ce rol ar avea în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă? Răspunsuri de la trei dintre partenerii Federației FOND – adunate în timpul proiectului Towards open, fair an sustainable Europe in the World – EU Presidency Project 2019-2021

Cum se implică România la nivel guvernamental în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și care ar fi rolul parteneriatului multi-actor în acest context?

 • László Borbély: România este unul dintre statele care s-a poziționat prompt în favoarea implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă. Parlamentul nostru este primul din Uniunea Inter-parlamentară care a adoptat o declarație puternică de susținere a acestui document programatic. Prin activitatea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, am depus zilnic eforturi să promovăm și să implementăm cele 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă. În acești primi ani de activitate am reușit să realizăm și să adoptăm Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, pe care am început să o punem în practică prin consolidarea cadrului instituțional necesar monitorizării și implementării. Prima ședință a Comitetului Inter-departamental, prezidată de premier, a avut loc la începutul verii 2019. A urmat înființarea Consiliului Consultativ. În viziunea noastră, dezvoltarea parteneriatelor multi-actor este complementară cu punerea în practică a Strategiei. Încercăm să aducem împreună reprezentanți din toate segmentele sociale: mediul de business, instituții publice locale și centrale, cercetare, universități, sindicate, societate civilă. Parteneriatele sunt o temă pe care am promovat-o intens inclusiv în cadrul președinției la Consiliul Uniunii Europene, perioadă în care am organizat și o Conferință internațională cu 300 de participanți. Am prețuit colaborările avute, mereu deschiși către altele, deoarece implementarea cu succes a Agendei 2030 necesită un efort comun la nivelul întregii societăți.

  László Borbély este Consilier de Stat, Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al Guvernului României
 • Doru Mitrana: Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă vizează atenuarea sau eliminarea celor mai mari amenințări la adresa umanității de azi și de mâine, de atingerea – în următoarea decadă – a țintelor pe care le conțin, depinzând decisiv modul în care va arăta viața pe Pământ în viitor. Am ajuns cu toții în acest punct urmare a efectelor cumulate ale sectorului privat, mediului politic și societății în ansamblu, prin urmare și soluțiile trebuie să vină printr-un efort comun, care să genereze schimbările dorite, pe toate nivelurile. Sectorul privat trebuie în primul rând să-și conșientizeze, să-și evalueze și să-și asume răspunderea pentru impactul pe care îl are – direct și indirect – asupra economiei, mediului și societății. Acesta este rolul raportării ne-financiare, proces recent legiferat în statele UE. Doar după o analiză minuțioasă a propriei acțivități, a produselor, serviciilor, practicilor și procedurilor proprii, o companie va fi în măsură să se angajeze într-un plan de schimbări în direcția sustenabilității, atât individual cât și în cadrul acestui parteneriat multi-actor.

  Doru Mitrana este Fondator al Ambasadei Sustenabilității din România
 • Luciana-Alexandra Ghica: Calitatea slabă a metodologiilor de culegere și interpretare a datelor poate duce la riscuri majore financiare și de reputație a stakeholderilor, dar și la blocaje politice în implementarea sau chiar în înțelegerea și acceptarea publică a unor tematici din Agenda 2030. În parteneriatul multi-actor, prin furnizarea de expertiză, atât punctuală pe anumite subiecte, cât și metodologică, mediul academic permite reducerea unor astfel de riscuri și, în plus, permite explorarea unor soluții alternative și dezvoltarea de proiecte mai complexe, cu un impact social și economic ridicat. Deși încă tânără, comunitatea științifică românească din domeniu este foarte activă și conectată internațional, ceea ce oferă și avantajul accesului la ultimele inovații și dezbateri relevante de specialitate. Totuși, fără colaborarea strânsă a mediului academic cu ceilalți stakeholderi și învățare reciprocă, nivelul de expertiză și calitatea pregătirii viitorilor specialiști pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) poate scădea la cote ce generează blocaje suplimentare sau chiar adoptarea unor măsuri ori politici vătămătoare.

  Conf. dr. Luciana-Alexandra Ghica este directoare a IDC – Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Pentru mai multe detalii despre proiectul EU Presidency puteți accesa: www.presidency.concordeurope.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *