strategii sectoriale

Proiectul “România Educată” – documentar Agenda Strategică

Strategia Energetică a României – documentar Agenda Strategică

Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024 – documentar Agenda Strategică

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 – documentar Agenda Strategică


Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale – 27.05.21


  • principalele strategii sectoriale pentru perioada 2014-2020 în România (pdf)