strategia capitalului uman

pentru o ‘strategie de țară’ axată pe capitalul uman


argumente

 • capitalul uman asigură competitivitatea întregii economii – devenind, rapid, cel mai important factor de producție
 • capitalul uman nu crește de la sine: trebuie investit în calitatea capitalului uman – în capacitatea sa de a inova și a crea valoare adaugată, nu doar de a fi forță de muncă

obiectiv

 • conturarea, și cultivarea, unei “Strategii a Capitalului Uman” (cu o declinare pentru tineri) – ca ax al unei ‘strategii de țară’

rezultate

 • ideea: “o țară din care să nu se mai plece / în care să se revină”
 • foaie de parcurs: direcții / acțiuni
  • monitorizare / actualizare
 • diseminare / cultivare
  • proiecte-pilot  

capitole

1. formarea capitalului uman – ce formare este necesară azi pentru mâine

2. atragerea / reținerea capitalului uman – ce atrage / reține capitalul uman ; locuri de muncă, calitatea vieții


agende constitutive

 • Ro: Capital uman – doc
 • educație / formare
 • muncă
 • antreprenoriat
 • creativitate: cercetare /  inovare // industrii culturale/creative
 • dezvoltare socială – calitatea vieții
 • locuire
 • dezvoltare urbană
 • dezvoltare rurală
 • sănătate
 • mediu – sustenabilitate 
 • agenda tinerilor


rapoarte internaționale2020 Global Human Capital Trends Report – Deloitte, 2020