strategia capitalului uman

pentru o ‘strategie de țară’ axată pe capitalul umanargumente

  • capitalul uman asigură competitivitatea întregii economii – devenind, rapid, cel mai important factor de producție
  • capitalul uman nu crește de la sine: trebuie investit în calitatea capitalului uman – în capacitatea sa de a inova și a crea valoare adaugată, nu doar de a fi forță de muncă

obiectiv

  • conturarea, și cultivarea, unei “Strategii a Capitalului Uman” (cu o declinare pentru tineri) – ca ax al unei ‘strategii de țară’

rezultate

  • ideea: “o țară din care să nu se mai plece / în care să se revină”
  • foaie de parcurs: direcții / acțiuni / jaloane / evaluare / ajustare
  • diseminare / cultivare
  • proiecte-pilot  

capitole

1. formarea capitalului uman – ce formare este necesară azi pentru mâine

2. atragerea / reținerea capitalului uman – ce atrage / reține capitalul uman ; locuri de muncă, calitatea vieții