by forumul strategic

think-and-do tank & for de profesioniști conectați la mega-tendințe

 • un proiect „pentru următorul centenar” – instituit de figuri de vârf ale mai multor generații

argument
după aderarea la NATO și UE, care au definit agenda strategică națională peste două decenii, România trebuie să-și stabilească următoarele obiective strategice, pe termen scurt, mediu și lung


scopuri

 • asigurarea continuității unui amplu proces de gândire strategică asupra dezvoltării, în sensul ‘strategiei de țară’ și al agendelor strategice sectoriale – cu accent pe racordarea benefică la mega-tendințele și direcțiile strategice ale perioadei și pe raportarea la agendele de dezvoltare de succes
  .
 • instituirea unei comunități profesionale conectate la proces – asociind unii dintre cei mai relevanți interlocutori din mediile de expertiză, de business, de guvernare și organizații relevante din ariile de interes
  .
  • extinderea unui public avizat asupra mersului lumii
   .
 • generarea de proiecte de dezvoltare efective în sensul strategiilor și agendelor conturate

>> o instituție pentru următoarele generații de profesioniști racordați la mersul lumii


direcții definitorii


câmpuri de interes

 • bună guvernare – – agenda de dezvoltare durabilă / agenda oecd
  • dezvoltare socială – – calitatea vieții / dezvoltare umană / progres social
  • dezvoltare economică: industrii strategice / emergente – – competitivitate / prosperitate
 • capital natural – capital uman – capital tehnologic
  • inovație – – creativitate
 • relația regională / europeană / trans-atlantică / euro-asiatică
  • țări reper

procese derulate

 • research – documentare, interviuri de cercetare, discuții de grup
 • întâlniri – de lucru, de dialog, de diseminare
 • editorial – conversații, buletine, lucrări editoriale

valori / poziționare

 • democrație liberală – caracter nepartizan
 • dezvoltare economică și socială
 • avans tehnologic
 • integrare euro-atlantică – cooperare internațională
  • cu perspectivele sustenabilității și globalului