::: agenda strategică

mega-tendințe > obiective de dezvoltare, pe termen scurt/ mediu


concept

 • angrenarea unui număr considerabil de experți relevanți din mediile de expertiză, business și administrație
 • într-un proces sistematic de decantare a unor seturi de obiective de dezvoltare accelerată și sustenabilă, pentru termenul scurt/ mediu, mai ales ca racordare benefică la mega-tendințe de interes prioritar
  • cu actualizare anuală
 • inserarea obiectivelor pe agenda decidenților și cultivarea lor pe agenda publică

câmpuri de interes

 • dezvoltare socială & bună guvernare / dezvoltare economică & industrii strategice / inovație & creativitate
  • capital uman / capital natural / capital tehnologic
  • dezvoltare sustenabilă / tranziția verde / a patra revoluție industrială
 • relația regională / europeană / trans-atlantică / euro-asiatică

proces

co-autorat: discuții structurate cu co-autorii vizați – și cu organizații relevante pentru tematicile de interes

 • identificarea proceselor transformaționale locale / internaționale relevante din câmpurile de interes = mega-tendințe
 • recomandări de racordare benefică la mega-tendințele de interes prioritar > obiective strategice

rezultate

 • lucrări sumative + flux editorial de însoțire
 • întâlniri de diseminare, în cercuri profesionale de interes


ediții