::: agenda strategică

mega-tendințe > obiective de dezvoltare, pe termen scurt/ mediu


concept

 • angrenarea unui număr considerabil de experți relevanți din mediile de expertiză, business și administrație
 • într-un proces sistematic de decantare a unor seturi de Obiective Strategice, de dezvoltare accelerată și sustenabilă, pentru termenul scurt/ mediu – mai ales ca racordare benefică la mega-tendințe de interes prioritar.
  • cu actualizare anuală
 • plus: inserarea obiectivelor pe agenda decidenților și cultivarea lor pe agenda publică

câmpuri de interes

 • dezvoltare socială & bună guvernare / dezvoltare economică & industrii / inovație & creativitate
  • capital natural / capital uman / capital tehnologic
  • dezvoltare sustenabilă
 • relația regională / europeană / trans-atlantică / euro-asiatică

proces

co-autorat: discuții structurate cu co-autorii vizați – și cu organizații relevante pentru tematicile de interes

 • identificarea proceselor transformaționale locale / internaționale relevante din câmpurile de interes = mega-tendințe
 • recomandări de racordare benefică la mega-tendințele de interes prioritar > obiective strategice

rezultate

 • lucrări sumative + flux editorial de însoțire
 • întâlniri de diseminare, în cercuri profesionale de interes


ediții