following – Cornel Ban

  • Cornel Ban (linkedin) este specialist în economie politică internațională. A absolvit Universitatea Babeș-Bolyai în 1999 și a obținut un doctorat în politologie, specializarea economie politică internațională, la University of Maryland (College Park) în 2011. Din 2019 este lector universitar în economie politică internațională la Copenhagen Business School în Danemarca. Anterior a fost cadru universitar la Boston University (2012-2017), City University of London (2017-2018) și cercetător universitar la Brown University (2009-2012).
  • Domenii de interes: istoria economiei și a politicilor economice, politici macroeconomice în FMI, UE; economia politică a mediului. Agenda să de cercetare este axată în prezent pe economia politică a dezastrului climatic.
  • În 2014 a publicat volumul Dependență și Dezvoltare. Economia Politică a Capitalismului Românesc (Editura Tact). În 2016 a publicat lucrarea Ruling Ideas: How Neoliberalism Goes Local (Oxford University Press), care a primit premiul pentru cea mai bună carte în economie politică internațională pe 2016 de la British International Studies Association. (arhivele viitorului)


analize

Economia mondială și dezastrele climatice – Arhivele viitorului, ep. 30, 11.05.22

  • În această a doua intlanire cu economistul Cornel Ban vom vorbi despre tema provocării și negației ultime care este criză climatică. Ne vom referi în special la discuția despre sursele paraliziei parțiale a acțiunii social-politice pe această temă a crizei climatice, dar și alternativele concrete pe care le avem fără a fi nevoie de inovații tehnice eroice.
  • Vom discuta, de asemenea, despre rolul băncilor centrale, al noului sistem financiar privat și de stat, despre rolul tensiunilor interne și geopolitice în a construi un consens minimal, despre problemele teoriei descreșterii și ale creșterii verzi, despre inexistentă unui bloc social care să ceară schimbările care să ne lase să supraviețuim cataclismului care se ivește științific la orizonul anilor 2060-2080, despre inevitabilitatea protecționismului verde european și a unui ecologism al fricii care să fie încastrat social, în locul delirului politic actual.

Economia în vreme de război – Arhivele viitorului, ep. 29, 4.05.22

  • “Dacă în vremea COVID-ului aceste măsuri erau un fel de „economie de război fără război“, șocul produs de invadarea Ucrainei legitimează deja și o economie de război aproape clasică, în care „autonomia strategică“ a Europei în termeni militari și energetici se va consolida într-un ritm greu de intuit înainte de 24 februarie 2022. Dacă această transformare economică nu va veni cu prețul conflictelor și șubrezirii imperfectelor sisteme politice liberale pe care le avem, s-ar putea ca rezultatul să fie exact autonomia europeană și tranziția verde pe care nu prea reușeam să le punem pe roate cu viteză suficientă.”

Europa, între Venus și Marte – Dilema Veche, 31.03.22
Poate Europa să înfrunte neoimperialismul rusesc, virajul politicii externe a SUA spre zona Pacificului și spectrul catastrofei climatice fără o mobilizare imensă de resurse economice care să îi asigure securitatea? Pe scurt, în actualul context, mai poate Europa trăi fără un sistem de planificare indicativă a cererii și ofertei, în cadrul sistemului economic bazat în principal pe proprietatea privată?


România – țară bogată cu buzunarele goale! – Starea Nației, 24.01.20


studii & volume

Pauperitatea fiscală României: Ce o explică și ce se (mai) poate face – de Cornel Ban, Alexandra Rusu

Ruling Ideas: How Neoliberalism Goes Local, Oxford University Press, 2018 (amazon)

  • Economic ideas with global reach are powerful because their domestic translators make them go local, hybridizing global scripts with local ideas, with intellectual legacies, transnational expert networks and resources shaping the form of the local hybrid. This does not mean that all local translations shape policy, however. External constraints and translators’ access to cohesive policy institutions filter what kind of hybrids become policy reality. By comparing the moderate neoliberalism that prevails in Spain with the more radical one that shapes policy thinking in Romania, the book explains why neoliberal hybrids took such different forms and how they survived the post-2008 crisis. Ruling Ideas covers an extended historical period, starting with the Franco period in Spain and the Ceauşescu period in Romania, covers these countries’ economic integration into the EU, and continues through Europe’s Great Recession and the European debt crisis. The broad historical coverage enables a careful analysis of how neoliberalism rules in times of stability and crisis and under different political systems.

Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului românesc – Editura Tact, 2014

  • Volumul Dependență și dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc nu este efectiv neutru din punct de vedere normativ. Deși înclinația mea ca politolog format în SUA este mai degrabă weberiană, în sensul încercării neutralității analitice, de la profesorii mei cei mai buni am învățat că pretenția de neutralitate este lipsită de onestitate. Argumentele expuse aici sunt ancorate în tradiția economiei politice (neo)polanyiene, structură teoretică ce este în mod evident critică față de tensiunile existente între democrație, capitalism și imperativele dezvoltării. În cheie ideologică, acest volum poate fi citit într‑o anumită măsură ca o critică social‑democrată a variantelor de capitalism încercate în România în ultimii o sută cincizeci de ani. Prin urmare, ea poate fi văzută ca un pas în necesara încercare de a imagina ieșirea din cercurile vicioase în care ne aflăm, pe o cale mult mai democratică, mai egalitară și mai opusă degradării masive a mediului decât a fost experiența noastră de până acum.

Leave a Reply