Investiții străine, Ro – doc

Investiţiile străine directe au ajuns la 4 mld. de euro în primele şapte luni, dar vremurile în care puneau umărul serios la finanţarea deficitului extern au apus. Adrian Codirlaşu, CFA România: Investitorii străini au încredere în evoluţia economică a României, însă rămâne deficitul de cont curent care a ajuns la 9 mld. de euro. Doar o parte din el este finanţat – ZF, 16.09

Ce eforturi fac țările din jur sa atragă investitori străini și cum stă România și se uită de pe margine – Hotnews, 4.05


2020Banca Naţională a României a publicat pentru prima dată clasamentul real al investiţiilor străine, în funcţie de ultimul acţionar. Germania e pe primul loc, nu Olanda, SUA urcă de pe locul 16 pe 5. „Dacă nu vom atrage capital străin în următorii zece ani, România va fi într-o situaţie extrem de gravă“ – 10.10.20

  • În noul clasament publicat de BNR, Germania ocupă primul loc în ceea ce priveşte investiţiile străine directe în România, cu o valoare a soldului de 13,1 miliarde euro. În clasamentul anterior, Germania ocupa locul trei, cu o valoare a soldului investiţiilor de 10,8 miliarde euro.
  • În raportul publicat de către BNR se arată că 61,8% din soldul total al investiţiilor străine directe, în valoare de 54,5 miliarde euro, sunt realizate în companiile înfiinţate prin investiţiile de tip greenfield. Investiţiile străine direct în întreprinderi greenfield au fost orientate către domenii precum industria prelucrătoare, 28,1%, comerţ, 22,6%, şi construcţii 19,5%. Alte ramuri în care aceste investiţii au o pondere semnificativă sunt intermedieri financiare şi asigurări, 7,7% şi activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative, 7.3%.
  • „Din punctul meu de vedere, noi nu avem o concepţie foarte clară în legătură cu atragerea investiţiilor străine şi cu utilizarea lor, aici nu trebuie să ne uităm foarte departe, putem să ne uităm la Polonia. Trebuie să avem o politică bazată pe interesul nostru, nu dictată din alte părţi.“
  • „Trebuie să ne gândim de unde putem lua capital mai ieftin şi mai productiv, iar în al doilea rând să considerăm ţările din regiune ca fiind concurenţii noştri“, spune Mircea Coşea.

BNR: Olanda nu este de fapt investitorul nr.1, ci doar o ţară fiscală, americanii au în realitate mai multe investiţii decât apar în statistici, iar Germania şi Austria controlează 26% din ISD – 6.10.20

  • Investitorul final sau real reprezintă so­cietatea-mamă care deţine controlul ul­tim (ultimate shareholder) al unei com­pa­nii sau proprietarul beneficiar final. No­ua imagine a investiţiilor străine în Ro­mânia este importantă pentru că se con­sideră că SUA au un rol economic prea redus în România, fiind doar pe lo­cul 16 în rândul investitorilor străini. De fapt, SUA se află printre primii cinci in­ves­titori străini, iar parteneriatul trans­at­lan­tic are de fapt şi o dimensiune economică.
  • La 31 decembrie 2019, valoarea totală a investiţiilor străine directe în România a fost de 88 miliarde euro. Investiţiile greenfield‚ „cele de la zero“ şi cele din categoria fuziuni şi achiziţii au înregistrat un nivel foarte redus al flu­xului de investiţii străine directe. Astfel, aportul investitorilor stră­ini la ca­pitalurile întreprinderilor ISD nou înfiinţate a avut o valoare de numai 67 mil. euro, pe când tranzacţiile de tip fuziuni şi achiziţii de doar 106 mil. euro.
  • „O problemă care mă preocupă este o anumită influenţă politică pe care noi o acordăm investiţiilor străine, adică începem să avem o politică de atragere a capitalului străin nu în funcţie de importanţa lui economică, ci în funcţie de importanţa lui politică“, explică Mircea Coşea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.