Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 – doc

România și dezvoltarea sustenabilă: doar 2 criterii din 17 peste media UE. 4 domenii în regres, lanterna roșie la cercetare – CdG, 24.06.212018


A fost lansată Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 – 10.12.18


Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 – 2018

  • Printre ţintele menţionate în Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 se numără: eradicarea sărăciei extreme pentru toţi cetăţenii; eradicarea malnutriţiei şi menţinerea ratei obezităţii sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în 2014; finalizarea cadastrului agricol; dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, faţă de anul 2018; digitalizarea completă a sistemului de sănătate şi implicit eliminarea documentelor şi registrelor tipărite pe suport hârtie; reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional; continuarea reducerii disparităţii salariale dintre sexe; creşterea substanţială a eficienţei folosirii apei în activităţile industriale, comerciale şi agricole.
  • Alte ţinte de atins de către România până în 2030 sunt: extinderea reţelelor de transport şi distribuţie pentru energie electrică şi gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali şi comerciali la surse sigure de energie la preţuri acceptabile; păstrarea în continuare a unui ritm al creşterii PIB superior faţă de media UE, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea constată a nivelului de trai al populaţiei; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile; asigurarea accesului la condiţii de locuire adecvate pentru toţi cetăţenii; trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea raţională şi responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare; dezvoltarea infrastructurii verzi şi folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice şi zonelor umede.


Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030 – 2008

Aşa va arăta România în 2030! – Adevărul, 16.07.08

  • Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României arată că până în 2030 vom fi adoptat deja euro, vom fi intrat în spaţiul Schengen, iar economia va fi bazată pe servicii.
  • Avem de recuperat decalaje uriaşe faţă de Occident, în condiţiile în care puţină lume mai are răbdare să prindă modernizarea României. Experţii estimează că în 2050, România va avea doar 16,7 milioane de locuitori.
  • Fostul preşedinte al României Ion Iliescu consideră că trebuie să existe proiecte în afara programelor de partid, legate fatalmente de perioade de patru ani. “Fiecare cum vine la putere îşi promovează clientela politică. Unii, chiar dacă au intenţii bune, pierd timpul, pentru că descoperă totul de la zero”, spune fostul preşedinte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *