following – Vasile Ghețău

Recrudescența infectărilor cu coronavirus. Are corespondent în recrudescența mortalității? – Vasile Ghețău, 30.10.20

Vasile Ghețău: A crescut mortalitatea populației din România după declanșarea pandemiei COVID-19? – 11.06.20

  • Spuneam că prețul plătit în număr de vieți frânte de virus este mai mic în România decât în multe țări dezvoltate (ca număr de decese la 1 milion de locuitori și chiar la 1000 de persoane diagnosticate). Este, fără îndoială, rezultatul măsurilor adoptate încă din primele faze ale apariției epidemiei, al aplicării lor cu severitate, al supravegherii și sancționării dure a nerespectării măsurilor. În măsură mai mare însă, este rezultatul respectării ansamblului măsurilor de către marea majoritate a populației, la care se cuvine a adăuga marile eforturi și sacrificiile personalului medical.

​30 de ani după. Datele care scot la iveală o realitate dramatică: de ce suntem tot mai puțini / Profesorul Vasile Ghețău: Contemplarea și inacțiunea nu oferă nici o șansă de schimbare în bine – 18.12.19

Vasile Ghețău: Stagnare a creșterii speranței de viață la naștere în România? – 8.11.19

  • Putem înțelege mai bine și nivelul scăzut al speranței de viață la naștere și schimbările din ultimii ani dacă privim contextul național al resurselor financiare orientate spre programele de sănătate în țările Uniunii Europene în figurile 7, 8 și 9 (plasate în Anexă). Cu un nivel al cheltuielilor pentru sănătate de 494 Euro pe locuitor în anul 2017 și o pondere a cheltuielilor pentru sănătate în Produsul Intern Brut de numai 5,2 la sută în același an, România ocupă cea mai nefavorabilă poziție.
  • Nivelul speranței de viață la naștere reflectă performanța generală economică, socială, culturală, medicală și de mediu a unei societăți. Stagnarea creșterii din ultimii ani poate fi expresia diminuării capacității de transfer din domeniile menționate spre calitatea vieții.

Vasile Ghețău: “Stoparea declinului demografic nu mai este posibilă”


Vasile Gheţău: Populaţia României la 10 ani de UE – 1.12.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *