Agenda Energiei: Forța de muncă, Structura pieței de producere a energiei electrice și Digitalizarea – Corneliu Bodea


Agenda Strategică 2020>2030Agenda Strategică, 2020: Ce tendințe / probleme din domeniul Energiei trebuie abordate în România pe termen scurt?


Corneliu Bodea:

  • situația forței de muncă, structura pieței de producere a energiei electrice – și investițiile în digitalizare

Situația forței de muncă

Reducerea forței de muncă disponibile, în principal prin efectul emigrării, pune România în fața unei lipse acute de personal, cu precădere în zona personalului cu studii medii calificat. Doar lipsa unor proiecte majore de investiții și o stagnare în industrie în ultimul an au făcut ca această problemă să nu devină acută. Cu toate acestea, nevoia iminentă de investiții și proiecte de dezvoltare în transporturi, energie și industrie va pune o presiune enormă asupra companiilor și va produce o spirală de creștere a salariilor ce nu va putea fi acoperită de creșterea eficienței.

Principala presiune în acest domeniu o vedem asupra activităților din turism și comerț, dar și construcții rezidențiale, care au susținut creșterea economiei, unde soluția a fost angajarea de personal din străinătate (Vietnam, Sri Lanka etc.).

Structura pieței de producere a energiei electrice

Opțiunea anilor ‘97-‘98 de organizare a companiilor de producere a energiei electrice după tehnologii și-a dovedit lipsa de viziune de piață și duce astăzi la lipsa unei piețe concurențiale. A fost alimentată astfel lipsa investițiilor în industrie, întrucât cel care are prețul de producere mare a fost obligat să vândă fără profit și nu a avut resursele necesare investițiilor, iar cel cu prețul de producție mic nu a avut motivele pentru a susține investiții destinate creșterii eficienței și a nivelului producției. Aceste distorsiuni au ajuns să afecteze grav capacitatea României de a susține necesarul de consum și creșterea acestuia în mod eficient și aliniat cu regiunea și cu Uniunea Europeană. Acest fapt va duce la o creștere semnificativă a costului energiei și, coroborat cu creșterea costului cu forța de muncă, vor pune o presiune uriașă asupra producătorilor industriali – în general, investiții străine care se relochează în funcție de aceste considerente.

Lipsa de investiții în digitalizare

De la industrie până la administrația publică, România a neglijat creșterea nivelului de digitalizare și a investițiilor în infrastructura de generare și management al datelor de orice fel. Aceasta ne pune într-o poziție codașă în UE și va crea o problemă pentru competitivitatea proceselor economice. Ca un singur exemplu, din industria energetică, România a limitat chiar prin decizie ANRE volumul investițiilor în infrastructura digitală, plasându-ne pe unul dintre ultimele locuri în UE cu privire la smart metering, de exemplu. Ceea ce va face foarte dificilă asumarea de către România a țintelor din Green Deal și managemnentul unui sistem energetic bazat pe un procent ridicat de regenerabile, precum și progresul soluțiilor de eficiență energetică.Corneliu Bodea este CEO al companiei Adrem – și Președinte al Centrului Român al Energiei, organizație care reprezintă interesele companiilor de stat și private din piața energiei din România în fața instituțiilor naționale și europene

Leave a Reply