following – Bogdan Murgescu

Bogdan Murgescu este profesor la Facultatea de Istorie și prorector al Universității din București. Cartea sa cea mai cunoscută, multiplu premiată și citată, este România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010) (Iaşi, Polirom, 2010).Idei în Agora cu profesorul Bogdan Murgescu – 14.01.20

Dialog Bogdan Murgescu – Sorin Antohi despre convergența României cu Europa, pe durata lungă – de la Evul Mediu la Uniunea Europeană

câteva idei:

  • statul român a fost deseori generator de subdezvoltare – ca instituție extractivă
  • fereastra de oportunitate încă există, dar nu pentru mult timp – când vom rămâne mai puțini, când raportul dintre generații va fi diferit, convergența va fi mai dificilă
  • există resurse sociale pentru asanare – diaspora este o resursă
  • există în lume exemple de bune practici, pentru progrese implementabile – “păcăliți de cei care ne îndeamnă să nu facem nimic”

> de făcut: identificarea tendințelor pe care le poți instrumentaliza benefic – prin obiective de etapă

Sorin Antohi, în prezentarea dialogului

„În România, constatarea spontană a oricărui neajuns sau eșec s-a transformat de-a lungul secolelor, prin repetiție și (cel puțin aparentă) confirmare empirică, în filozofie vernaculară a istoriei: <<Ca la noi, la nimenea!>>. Stigmatul etnic sau confesional, ura-de-sine, excepționalismul negativ și altele asemenea au devenit, uneori atingând paroxismul și generând teorii ori metafizici, expresii culturale recurente, formative, chiar constitutive. Aceste forme ale fixației noastre naționale asupra comparațiilor dezavantajoase (cu alții, chiar intuitiv mai prejos decât noi; cu noi înșine în conjuncturi considerate mai faste) au fost insuficient contrabalansate de analize serioase, fiindcă la noi istoria critică și științele sociale au fost și au rămas mai puțin cunoscute și infinit mai puțin persuasive decât perorațiile narcisismului colectiv.

Bogdan Murgescu a propus în toate publicațiile sale, care acoperă o durată lungă (de pe la 600 până azi) și o tematică interdisciplinară, o reflecție sistematică și comparativă asupra trăsăturilor structurale și evoluțiilor istorice ale spațiului românesc în context european. Dialogul nostru va porni de la această tematică și o va urmări în special pe parcursul ultimului secol”.


VIDEO INTERVIU istoricul Bogdan Murgescu: Tatăl l-a învățat chiverniseala, iar România l-a faăut să înțeleagă corupția – 14.02.19


ZF Live: România 100 de ani. Bogdan Murgescu, istoric: Perioada în care România a recuperat cel mai mult din decalajele economice faţă de Vest a fost 2000-2018 – 13.12.18


România şi Europa acumularea decalajelor economice – RFI, 23.10.11
Bogdan Murgescu este profesor la Facultatea de Istorie și prorector al Universității din București. Licențiat în istorie-filosofie (1986) și doctor în istorie (1995), a fost bursier Roman Herzog al Fundaţiei „Alexander von Humboldt” la Freie Universität Berlin din Germania (1998-2000) și visiting professor la University of Pittsburgh (2002) și Central European University, Budapesta (2004). În anii 2011-2019 a fost pentru două mandate președinte al Societății de Științe Istorice din România, fiind actualmente președinte de onoare al acestei societăți.

Cercetările sale vizează istoria economică și socială, istoria învățământului superior și rolul său în acumularea capitalului uman, metodologia cercetării istorice, istoria regimurilor comuniste și a tranziției post-comuniste. A participat și coordonat mai multe proiecte naționale și internaționale de cercetare și educație civică și a publicat până la această dată 5 cărți de autor și un mare număr de studii în reviste și volume colective, în țară și în străinătate.

  • Pentru volumul Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea (1996), bazat pe teza de doctorat, i-a fost decernat Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române.
  • Cartea sa cea mai cunoscută, multiplu premiată și citată, este România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010) (Iaşi, Polirom, 2010).
  • Alte cărți de autor publicate de el sunt: Istorie românească – istorie universală (600-1800) (1994); A fi istoric în anul 2000 (2000); Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină (2012). Împreună cu Andrei Florin Sora a coordonat volumul România Mare votează. Alegerile parlamentare din 1919 „la firul ierbii” (Iaşi, Polirom, 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *